Menu

PANITERA MUDA PERMOHONAN PENGADILAN

Tugas Pokok

Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang permohonan

Fungsi

a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara permohonan;

b. pelaksanaan registrasi perkara permohonan;

c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis hakim dari Ketua Pengadilan Agama Kelas II;

d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;

e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;

f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan;

g. pelaksanaan pelayanan terhadap permintaan salinan putusan perkara permohonan;

h. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan kasasi dan peninjauan kembali;

i. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Mahkamah Agung;

j. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

k. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

l. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

* Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

PENGADILAN AGAMA TARAKAN
JL. SEI SESAYAP NO. 1 KEL.KAMPUNG EMPAT
KEC. TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN
TELP : 0551-21003
FAX : 0551-2038585
EMAIL : [email protected]

Go to top